Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW)

przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach

Co robimy?

Wspieramy nauczycieli i specjalistów ze szkół ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem w zakresie umożliwiającym realizację zadań edukacji włączającej, polegającej w szczególności na zorganizowaniu kształcenia specjalnego oraz udzielaniu pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami.

Nasze działania to m.in.:

  • konsultacje dla nauczycieli, rodziców, uczniów, kadry kierowniczej szkół oraz specjalistów pracujących w obszarze edukacji
  • szkolenia, wizyty studyjne
  • konferencje, warsztaty, seminaria
  • prowadzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pomocy dydaktycznych
  • inne działania doradcze